Türklerin Ortak Belleği; Kaya Resimleri

Kaya resimleri, Türk topluluklarının binlerce yıllık geçmişine uzanan ortak Somut Kültürel Mirasıdır. Başlangıçta Türkistan sınırlarında bulunan kaya resimlerinin, Türkistan’a komşu coğrafyalarda, bu arada Doğu Anadolu’da da bulunması; derken Karadeniz bölgesi, Akdeniz ve nihayet Ege’de rastlanması, 1071 den önce de Anadolu’da var olduğumuzun bir kanıtı olarak görülebilir. Bu bakımdan kaya resimleri Türklerin sadece tarihsel derinliği ve geçmişinin değil, aynı zamanda coğrafi yaygınlığının da somut delilleridir.

 

Çivril Özdemirci mezarlığındaki Tamgalar yine bir belgesel ile kamuoyunun dikkatine sunulmuştu.

 

Son olarak araştırmacı gezgin Ümit Şıracı, Çal yöresinde kaya resimleri keşfetmiştir. Yöredeki resimler Denizli Müze müdürlüğü tarafından yerinde görülmüş, tescil ve koruma kararı alınma süreci başlatılmıştır. Söz konusu resimlerin, tarihsel anlamı ve aidiyeti bakımından akademi tarafından ele almasını sağlamak ve Denizlilerde bir farkındalık oluşturmak için bir panel planlanmıştır.

 

Panel 22 Kasım Pazartesi Saat: 14.00 PAÜ Kongre Kültür Merkezi’nde yapılacaktır. Tüm Hemşerilerimiz davetlidir. Panel ayrıca Pamukkale TV tarafından canlı olarak yayınlanacaktır.

 

Panel;

Pamukkale Üniversitesi

AYSİAD Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği

Çal Yöresi Derneği işbirliği ile yapılmaktadır.

 

 19 11 2021

0